Narco4 Voor dit P element is de border eigenschap gebruikt met de waarde 2px solid #3399CC.

Taalklas

Dit is de eerste tekst en hier staat taalklas Narco1

Taalklas
Dit is de tweede tekst en hier staat taalklas
Narco2

INBURGERING EN NEDERLANDS OEFENEN

Nieuw in Nederland?

Dan wil je inburgeren en oefenen voor het inburgeringsexamen!

Taalklas
Dit is de derde tekst en hier staat taalklas Narco3